Dzień tak długi, że wszystko się zmieści.
Wiosna.
Uwielbiam!