Wglądy to informacje.
Nie należy z nich robić
pomników ani relikwii. 
Ani też za długo roztrząsać.
Idziemy dalej.
Blisko ziemi. Do roboty.