Mówiąc wprost, brak niezmiennego ja oznacza elastyczną tożsamość,
która przejawia się w dociekliwości, zdolności do adaptacji, poczucia humoru,
chęci do zabawy. To nasza umiejętność odnalezienia spokoju bez wiedzy o wszystkim,
bez rozgrywania wszystkiego, bez żadnej pewności co do tego, kim jesteśmy ani kim są inni.

– Pema Chödrön, Odważne życie