Intencja – świadomy proces umysłowy polegający na aktywnym stosunku
umysłu wobec jakiegoś problemu (sytuacji), w wyniku czego pragnienia
przekształcają się w potencjalny plan działania. Świadome zamierzenie,
zamiar, zamysł, cel, motyw działania; myśl przewodnia, chęć, pragnienie.

źródło: Wikipedia