Karmimy się i przesiąkamy
miejscem, w którym przebywamy,
tacy się stajemy.