Ufać sobie to
nie mieć nic do ukrycia.
Nawet przed sobą.