Wszystko jest trudne
zanim stanie się proste.

– Thomas Fuller