Jakie to smutne, 
że zdarza nam się mylić
ograniczenia z udogodnieniami.