Autonomia to zdolność do utrzymania naszych wątpliwości i pokornie zweryfikowanych 
przekonań wbrew wszystkiemu i wszystkim. To wewnętrzna siła, wiara w siebie i spokój,
które pozwalają wbrew groźbom, naciskom i oskarżeniom pozostać sobą. 
(…) Autonomia to zdanie sobie sprawy z tego, że my sami decydujemy, jaki jest cel
naszego życia i tylko my ponosimy za swoje wybory odpowiedzialność.

– Wojciech Eichelberger