Tylko wtedy, gdy ostatnie drzewo umrze
i ostatnia rzeka zostanie zatruta
i ostatnie ryby zostaną złowione
zdamy sobie sprawę, że nie można jeść pieniędzy.

~ przysłowie Indian Cree