Czy to nie pocieszające,
że nie musimy naprawiać
wielu różnych błędów,
a wystarczy, że naprawimy jeden? :)