Pamiętanie o tym, że rozwiązań jest wiele,
przynosi lekkość w działaniu.