Jak bardzo trzeba sobie nie ufać,
żeby bać się żyć własnym życiem?