ubuntu

Mamo, gdzie Ty byłaś?? – pyta niemal w progu B.
I zanim zdążam mu odpowiedzieć, N. krzyczy gdzieś z innego pokoju:
Mama była na zjeździe swojego plemienia!

:D

Dobrze jest mieć swoje plemię.

przepis na dzisiaj

Żadnych gwałtownych ruchów.
Miękko i spokojnie.
Oddycham.
I tak nie ma dokąd iść.
Z dystansu, a jednak
z samego środka.
Zgadzam się na to (co jest).

rosnąca tolerancja

Po ekstazie towarzyszącej duchowemu przebudzeniu
musimy dzień w dzień kontynuować swoją praktykę.
Jednym z naturalnych rezultatów oświecenia, który 
dodaje nam wtedy sił, jest rosnąca tolerancja.
Z każdym dniem pogłębia się nasza umiejętność
akceptowania rzeczywistości.

~ Jack Kornfield, Oświecenie serca. Podróż buddyjka nowoczesnego człowieka