..a kiedy dusza jest w równowadze,
lubię dopieszczać ciało :)

~

~