Zawsze chciałam mieć taki rodzaj pewności.
Niezmąconej. Bez wątpliwości.
Uczucie zgody i spokoju.
I Radości.

medytacja zameczek ceremonia herbaty

_