Kiedy nasze życie nam wystarcza, nie potrzebujemy niczego więcej.
Jakie to przyjemne uczucie. Nasz świat nam wystarcza. 
Rzadko mamy okazję to skonstatować. 
Czujemy się z tym obco, bo żyjemy, wciąż pragnąc więcej (…)

Mamy w sobie tyle siły, ale tak małą wiedzę, jak ją wykorzystać. 
Prawdziwa siła bierze się ze świadomości samego siebie 
i swego miejsca w świecie. 
Kiedy czujemy, że musimy coś gromadzić, 
zapominamy o tym, kim naprawdę jesteśmy.

Musimy pamiętać, że nasza siła pochodzi z przekonania, 
że wszystko jest w porządku, a zdarzenia biegną tak, jak powinny.

Lekcje życia, E. Kubler-Ross, D. Kessler

.