Dokładnie zsocjalizowana osoba 
to ktoś pożądający jedynie tych nagród,
jakie inni uznali za właściwe – 
często zaszczepionych w miejsce 
genetycznie zaprogramowanych pragnień. 
                                           Przepływ, Mihály Csíkszentmihályi