Im mniej powodów do szczęścia potrzeba,
tym szczęście jest Prawdziwsze :)