naleciałości

Zdegustowany BB, z jakby naganą w głosie:
– W ogóle się nie chrzanisz,
nie masz naleciałości społecznych!
– To chyba dobrze – zauważam rozbawiona :D

(nie)walczę

Dopóki ze sobą walczę –
przegrywam.
To nie wysiłkiem woli
zdobywam to, czego potrzebuję.

jakość życia

Wśród sukcesów i porażek, wydarzenia
nie mają wielkiego wpływu na jakość życia.
Jest ona zawsze wprost proporcjonalna
do naszej zdolności do zachwytu.
A zdolność do zachwytu jest wynikiem uważności.

~ Julia Cameron, Droga artysty