takie sztuczki ;)

Jeśli traktujesz ludzi, tak jak na to zasługują,
zostaną takimi jakimi są. Lecz jeśli traktujesz ich
jako takich, jakimi być powinni, staną się

wspanialszymi i lepszymi osobami.

~ Johann Wolfgang Goethe

samość

Samotność jest kluczowym elementem odkrywania samego siebie
i dojrzałości emocjonalnej, zaś refleksja dokonywana
w swoim własnym towarzystwie może stanowić zarzewie
naszych najgłębszych osobistych i twórczych olśnień.

~ S. B. Kaufman, C. Gregoire, Kreatywni

życie wewnętrzne jeszcze

Przez życie wewnętrzne rozumie się tutaj życie
ukierunkowane na doskonałość, która może zostać
nazwana doskonałością miłości, harmonii i piękna,
a słowami osoby ortodoksyjnej – życiem ukierunkowanym na Boga.
Życie wewnętrzne nie musi być przeciwieństwem życia ziemskiego,
lecz jest życiem pełniejszym. Życie ziemskie to życie wśród ograniczeń,
a życie wewnętrzne – kompletny, całościowy byt.

~ Hazrat Inayat Khan, Życie wewnętrzne