efekty synchroniczne

Niektóre filmy oglądam tylko dla efektów dźwiękowych. Dla trzaśnięć
drzwiami, kroków na różnych powierzchniach, szelestu kartek i pościeli.
Odgłosów z ciała, odkładanych na blat kubków, zamykanych szuflad.
I ciszy pomiędzy nimi. (Za)nurzam się w tym bez reszty.

działa!

Intencja – świadomy proces umysłowy polegający na aktywnym stosunku
umysłu wobec jakiegoś problemu (sytuacji), w wyniku czego pragnienia
przekształcają się w potencjalny plan działania. Świadome zamierzenie,
zamiar, zamysł, cel, motyw działania; myśl przewodnia, chęć, pragnienie.

źródło: Wikipedia