co z tym introwertykiem?

Pozwalaj introwertykowi jak najczęściej być samemu, to ważne.
Kiedy poczuje się odprężony i bezpieczny, sam będzie domagał się
twojego towarzystwa i będzie się nim cieszył. On się zbliża, kiedy
jest na to gotowy. Tylko wtedy dzieli się swoim życiem. Pamiętaj, że
introwertyk wiele czuje i zauważa, ale nie zawsze okazuje uczucia.

Aleksandra Nowakowska /Zwierciadło.pl/ Introwertyk w związku.
Jak kochać introwertyka? 

Autor grafiki nieznany, znaleziono w sieci

jak kochać introwertyka

Introwertyk potrzebuje jako pierwszy dać sygnał,  że jest gotowy
na jakąkolwiek bliskość. Nie lubi być
zaskakiwany entuzjastycznymi
przejawami uczuć,
lęka się wylewnej emocjonalności.
Introwertycy to
wrażliwcy, którzy często swoją uczuciowość
mylą
ze słabością. (…)

Aleksandra Nowakowska /Zwierciadło.pl/ Introwertyk w związku.
Jak kochać introwertyka? 

Screenshot

Autor grafiki nieznany, znaleziono w sieci