uczciwość

Uczciwość – cecha ludzka, polegająca w relacjach społecznych
na wywiązywaniu się z danego słowa oraz przestrzeganiu reguł
społecznych (uznanych norm moralnych), nawet gdy inni tego nie widzą
lub nie oczekują.

Słowo uczciwość określa zarówno konkretne postępowanie w danych
okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.

źródło: Wikipedia