rosnąca tolerancja

Po ekstazie towarzyszącej duchowemu przebudzeniu
musimy dzień w dzień kontynuować swoją praktykę.
Jednym z naturalnych rezultatów oświecenia, który 
dodaje nam wtedy sił, jest rosnąca tolerancja.
Z każdym dniem pogłębia się nasza umiejętność
akceptowania rzeczywistości.

~ Jack Kornfield, Oświecenie serca. Podróż buddyjka nowoczesnego człowieka