szumy

Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył
wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze,
miejcie odwagę iść za głosem swojego serca
i intuicji. Wszystko inne jest mniej ważne.

~ Steve Jobs