tak

Masz odwagę powiedzieć „tak” – i czujesz w tym sens.
Powtarzasz swoje „tak” – a wszystko nabiera sensu.
A jeżeli wszystko ma sens – jak możesz żyć inaczej,
niż mówiąc „t a k”.

~ Dag Hammarskjold, Drogowskazy

nic osobno

Nigdy nie pozwalajcie dzieciom wyobrażać sobie,
że cokolwiek istnieje jako osobne. Dołóżcie starań,
aby od samego początku było dla nich oczywistym,
że całe życie jest zależnością. Pokaż im zależności
w lasach, na polach, w stawach, strumieniach,
w wiosce i kraju wokół nich.

~ Aldous Huxley

Miłość nie jest emocją

Przyjrzyjmy się powszechnym reakcją emocjonalnym
i zbadajmy, jaki jest ich prawdziwy cel.
Reakcje emocjonalne nie mają nic wspólnego z miłością,

jako że miłość to stan jedności z drugą osobą.
Miłość nie jest emocją, która pojawia się i znika.
To, co uchodzi za miłość w powszechnym ludzkim rozumieniu,
to jedynie przywiązanie, zależność i zaborczość.

~ David R. Hawkins, Technika uwalniania

nie-za-bardzo

Należy wprowadzać siebie w stan psychicznego rozluźnienia
i biernie iść za biegiem wydarzeń. Nie czuć się za bardzo
odpowiedzialnym za siebie i innych, nie chcieć natychmiast
działać żeby coś zmienić czy odwrócić, godzić się na przeżywanie
rozczarowań, przykrych uczuć, godzić się na ludzi takich, jakimi są.

~ Stanisław Siek, Relaks i autosugestia