(od)dzielenie

Człowiek jest częścią całości, którą nazywamy „wszechświatem”.
Ograniczony przez przestrzeń i czas, doświadcza siebie samego.
Jego myśli i uczucia są oddzielone od wszystkiego pozostałego –
swego rodzaju optyczne złudzenie świadomości. Złudzenie to jest
dla nas jak więzienie, które ogranicza nas do własnych upodobań
oraz przychylności dla nielicznych nam bliskich.
Naszym celem musi być wyzwolenie się z tego więzienia
poprzez rozszerzenie horyzontów naszego współczucia,
aż obejmie wszystkie żywe istoty i całą naturę w całej jej urodzie.

~ Albert Einstein.

takie sztuczki ;)

Jeśli traktujesz ludzi, tak jak na to zasługują,
zostaną takimi jakimi są. Lecz jeśli traktujesz ich
jako takich, jakimi być powinni, staną się

wspanialszymi i lepszymi osobami.

~ Johann Wolfgang Goethe

samość

Samotność jest kluczowym elementem odkrywania samego siebie
i dojrzałości emocjonalnej, zaś refleksja dokonywana
w swoim własnym towarzystwie może stanowić zarzewie
naszych najgłębszych osobistych i twórczych olśnień.

~ S. B. Kaufman, C. Gregoire, Kreatywni