kto decyduje?

Jakie to odkrywczo-oczywiste – to my nadajemy znaczenie
rzeczom (zdarzeniom, sytuacjom, przekonaniom itd.)
To, jak je postrzegamy, jaką nadajemy im wagę
zależy od nas. Zatem to, jak na nie (za)reagujemy – również.