jakość życia

Wśród sukcesów i porażek, wydarzenia
nie mają wielkiego wpływu na jakość życia.
Jest ona zawsze wprost proporcjonalna
do naszej zdolności do zachwytu.
A zdolność do zachwytu jest wynikiem uważności.

~ Julia Cameron, Droga artysty