głęboka ekologia jeszcze jeszcze

Głębokie pytania służą również uzyskaniu pełniejszego wglądu
obejmującego tożsamość człowieka. Dzięki nim możemy odkrywać
kim w istocie jesteśmy, czego naprawdę potrzebujemy do życia
i w jaki sposób możemy to osiągnąć respektując nasze
głębokie związki z planetą.
W ten oto sposób głęboka ekologia jest ścieżką samorealizacji
oraz duchowego rozwoju. Urzeczywistnienie własnego potencjału
jest możliwe wyłącznie w głębokiej relacji z samym sobą,
innymi ludźmi oraz innymi istotami oplatającymi Ziemię
w postaci sieci życia. Dopiero taka perspektywa pozwala
na uzyskanie pełni własnego człowieczeństwa z jednoczesnym
respektowaniem potrzeb innych istot oraz całej planety.

~ pracownia.org.pl ♥

głęboka ekologia jeszcze

Proces głębokiego zapytywania jest swoistą praktyką
i prowadzi do zrewidowania pozycji, jaką człowiek
zajmuje wobec innych istot oraz całej biosfery.
Konsekwencją tego jest przyjęcie perspektywy biocentrycznej,
w której najwyższą wartością jest samo życie.
To nie tyle człowiek stanowi centrum wszechświata,
jak to jest w podejściu antropocentrycznym, ile
jest częścią większej całości zorganizowanej w postaci
sieci życia. Wzajemne powiązania i współzależność
są podstawową zasadą organizującą rzeczywistość
i mają konsekwencje etyczne dla funkcjonowania człowieka.

~ pracownia.org.pl

 

głęboka ekologia

Głęboka ekologia proponuje zadawanie głębokich,
dociekliwych pytań, które w swym zamierzeniu mają
dotrzeć do samego jądra problemu.

– Dlaczego żyjemy, tak jak żyjemy?
– Jakie jest znaczenie życia?
– Jakie są najważniejsze cele w życiu?
– Których z wartości naprawdę, niezbędnie potrzebujemy?
– Dlaczego niszczymy przyrodę?
– Co to jest właściwy sposób życia?

~ pracownia.org.pl