nieporuszenie

Jakie to przyjemne uczucie
poczuć, że mam wybór.
W każdej kolejno pojawiającej się sytuacji –
szeroka perspektywa, a nie
nieubłaganie nieruchoma ściana za plecami.
Można się wyluźnić ;)
A wszystko to dzięki chwili namysłu/nieporuszenia
przed podjęciem działania.

~