nic na później

Wobec ludzi należy wykształcić w sobie taką postawę,
jak gdyby mieli oni wkrótce umrzeć;
wszyscy zasługują na serdeczność, współczucie i przebaczenie,
gdyż nie ma ludzi złych ani głupich,
lecz są jedynie błądzący na skutek niewiedzy (avidja).

Natomiast wobec rzeczy, zdarzeń, rozczarowań i przykrości należy zachować się tak,
jak gdybyśmy sami mieli wkrótce, już następnego dnia, umrzeć.
Przez to stracą one tak wielką wagę i znaczenie,
stępione zostanie ostrze zazdrości i zawiści

oraz tej przyrodzonej chciwości człowieka
w zdobywaniu i gromadzeniu dóbr i zaszczytów.

Wobec czekającej nas „już jutro” śmierci
wszelka ta niecierpliwość traci sens.

Joga – indyjski system filozoficzny i pedagogiczny, Andrzej Szyszko-Bohusz, Polska Akademia Nauk, Kraków 1978

_
_