radość (z) bycia

Najważniejszym krokiem w uzyskaniu niezależności od kontroli społecznej 
jest zdolność do dostrzegania nagród w codziennych wydarzeniach
Jeżeli człowiek nauczy się cieszyć i dostrzegać znaczenie 
w bieżącym strumieniu doświadczeń, w samym procesie życia,
wówczas automatycznie wyzwala się spod ciężaru kontroli społecznej. 
                                                                            Przepływ, Mihály Csíkszentmihályi